Olvasási idő 01:30
Kategória:

Zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín

Prinášame vám základné informácie o podmienkach zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín na území Slovenskej republiky.

Zamestnávateľ môže zamestnávať len štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý:

a) je držiteľom modrej karty Európskej únie
b) má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta (ďalej len „VPM“)
c) má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zamestnania
d) má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny
e) má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie
f) spĺňa podmienky podľa § 23a zák. č. 5/2004 Z.z. – nevyžaduje sa potvrdenie o možnosti obsadenia VPM ani povolenie na zamestnanie

Štátny príslušník tretej krajiny podľa písm. a) až e) môže byť zamestnaný len v pracovnom pomere.

Formami prístupu štátnych príslušníkov tretích krajín k zamestnaniu na území Slovenskej republiky sú:

1. Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny s potvrdením o možnosti obsadenia VPM – písm. b),
2. Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny s potvrdením o možnosti obsadenia VPM zodpovedajúceho vysokokvalifikovanému zamestnaniu (k žiadosti o modrú kartu) – písm. a),
3. Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny s povolením na zamestnanie – písm. c), d), e),
4. Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny, u ktorého sa povolenie na zamestnanie ani potvrdenie o možnosti obsadenia VPM nevyžaduje – písm. f).

Podrobné informácie ohľadom zamestnávania cudzincov nájdete na tomto odkaze.

Vzory žiadostí pre zamestnávanie cudzincov nájdete na tomto odkaze.