Vzdelávanie
Olvasási idő 02:30
Vzdelávanie
Kategória:
Vzdelávanie

Nové vedomosti nemusia ľudia získať len v škole, štát ich potvrdí dokladom

Jedným z predpokladov kvalitného uplatnenia na trhu práce je získavanie nových vedomostí, zručností a kompetencií počas celého profesijného života v dospelosti.

Bratislava 13. júla (TASR) – Jedným z predpokladov kvalitného uplatnenia na trhu práce je získavanie nových vedomostí, zručností a kompetencií počas celého profesijného života v dospelosti. Potreby zamestnávateľov a ponuka zamestnancov na trhu práce, vplyv pandémie ochorenia COVID-19, ale aj otvárajúce sa možnosti celoživotného vzdelávania vytvorili požiadavku na flexibilnejšie získavanie kvalifikácií, a to na základe neformálneho vzdelávania sa či informálneho (mimoškolského) učenia sa. Prístup k celoživotnému vzdelávaniu zmení národný projekt Systém overovania kvalifikácií v SR, ktorý realizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV).
      
Profesijné uplatnenie a rozvoj človeka často nebrzdí len nedostatok vedomostí, zručností a kompetencií, ale chýbajúci doklad o ich nadobudnutí. TASR o tom informovala Martina Jasaňová zo ŠIOV. Projekt je určený ľuďom, ktorí majú záujem nechať si overiť svoje vedomosti, zručnosti a kompetencie nadobudnuté neformálnym vzdelávaním, teda počas praxe alebo informálnym učením sa. Vďaka ich preukázaniu môžu získať plnohodnotné osvedčenie o kvalifikácii bez toho, aby sa vrátili späť do školy.
      
Cieľovú skupinu podľa ŠIOV tvoria ľudia v produktívnom veku, zamestnanci, ktorí chcú získať lepšie uplatnenie, ľudia bez alebo s nízkou kvalifikáciou, ale aj uchádzači o zamestnanie či samostatne zárobkovo činné osoby. Spolu so ŠIOV sa na projekte budú podieľať aj štátne orgány, inštitúcie pôsobiace v oblasti vzdelávania, územnej samosprávy, mestá a obce, zamestnávateľské zväzy a združenia, ale aj odborárske organizácie.
      
Projekt vítajú aj zamestnávateľské organizácie, ktoré na potrebu vytvorenia systému dlhodobo aktívne upozorňovali. “Vedomosti a zručnosti predsa získavame celý život aj v nadväznosti na učenie sa v škole. Vítame, že aj ministerstvo školstva konečne začína načúvať potrebám trhu práce a prichádza s projektom, ktorý má potenciál zvýšiť dostupnosť a kvalitu kvalifikovanej pracovnej sily, ako aj flexibilitu reagovať na nové potreby trhu práce,” zhodnotil projekt 1. viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Mário Lelovský.
      
“Každá kríza urýchľuje zmeny a platí to aj pre trh práce. Mnohí ľudia prišli o zamestnanie, sú sektory, kde, naopak, zamestnanci chýbajú. Nemenej dôležitá je skupina ľudí, ktorá potrebuje zlepšiť svoje kompetencie pre rozmach digitalizácie a automatizácie. Trh práce zažíva revolúciu, ktorú bez aktívnych opatrení nezvládneme. Projekt vnímame ako jedno z nich,” dodal generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Lasz. Projekt je financovaný s podporou Európskeho sociálneho fondu v rámci prioritnej osi Vzdelávanie Operačného programu Ľudské zdroje.

Zdroj: TASR   Foto:  Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."