NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

Špecialista/ špecialistka knižničných činností a správy znalostných databáz

Špecialista/ špecialistka knižničných činností a správy znalostných databáz
Miesto výkonu práce
Bratislava, Slovensko
Dátum nástupu
Ihneď
Dátum pridania ponuky
10. 7. 2024 (aktualizácia 23. 7. 2024)
Druh pracovného pomeru
Pracovný pomer na neurčitý čas
Mzda (v hrubom)
1 415 € za mesiac
Konkrétna výška mzdy bude závisieť od dosiahnutého vzdelania, doterajších pracovných skúseností a odborných vedomostí vybraného kandidáta.
Počet voľných pracovných miest
1

Údaje o pracovnom mieste

Náplň práce

Komplexné zabezpečovanie špecializovaných knihovníckych a informačných agend odborného charakteru vrátane vedenia prieskumov a vytvárania knižničných fondov. Komplexné vykonávanie analýz informačných metód a informačné zabezpečovanie manažérskych, odborných, analytických a výskumných procesov za účelom poskytovania informácií a poznatkov interným používateľom. Samostatné spracovávanie rešerší a informačných výstupov zo špecializovaných databáz a navrhovanie projektov pre digitálne dokumentačné procesy.


Popis rozhodujúcich činností na pracovnom mieste:

• Navrhuje koncepčné riešenia, organizuje, spravuje a ochraňuje knižničný fond, súčasťou ktorého sú dokumenty na rôznych médiách a v rôznej forme (napr. tlačené, elektronické a podobne).

• Získava, spracováva a sprístupňuje knižničný fond interným zamestnancom a odbornej verejnosti.

• Spracováva prírastky v knižnično-informačnom systéme, vytvára pravidelné štatistické výstupy o knižnom fonde a službách knižnice a tvorí a zabezpečuje vývoj knižnično-informačného systému.

• Poskytuje knižničné služby, a to najmä výpožičné, rešeršné, informačné a konzultačné. Samostatne vypracováva rešerše a informačné výstupy z lokálnych a externých ekonomických databáz.

• Vedie agendu výpožičiek.

• Vykonáva činnosti vyplývajúce z funkcie systémového knihovníka, metodika alebo knihovníka v rámci knižnično-informačného systému.

• Získava, objednáva a bibliograficky spracováva knižničné publikácie v knižnično-informačnom systéme, vrátane budovania viacjazyčného slovníka kľúčových slov z oblasti ekonómie.

• Buduje fond a databázu medzinárodnej výmeny publikácií najmä z centrálnych bánk sveta.

• Spracováva materiály a publikácie NBS, poskytuje informácie na základe žiadosti zo zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

• Podieľa sa na zabezpečení medzinárodných štandardných čísel pre monografické a seriálové publikácie.

• Komplexne vedie agendu špecializovaných knižničných a znalostných databáz pre účely poskytovania relevantných informácií pre útvary NBS, vrátane navrhovania rozpočtu, objednávania a fakturácie.

• Navrhuje a spoluvytvára projekty automatizácie a digitalizácie špecializovaných informačných činností dokumentačného strediska.

• Vykonáva systémové analýzy a navrhuje riešenia pre dokumentografické digitálne databázy.

• Vypracováva podklady pre tvorbu koncepčného rozvoja elektronických a digitálnych fondov.

• Spolupracuje s knižnicou ECB a centrálnymi knižničnými a informačnými pracoviskami ESCB pri riešení spoločných odborných úloh.

• Podieľa sa na publikačnej činnosti a publikovaní výskumu.

Informácie o výberovom procese

Zaujalo Vás toto miesto a chcete sa prihlásiť? Prosím kliknite nižšie na „Poslať spoločnosti životopis“ a budete presmerovaný priamo do nášho systému, kde vyplníte prihlasovací formulár. Termín na prihlásenie je najneskôr do 21.7.2024.


Bližšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov nájdete na: https://www.nbs.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov .


Pracovné miesto je prístupné bez ohľadu na pohlavie.

Ponúkané výhody

Ponúkame najmä tieto benefity:

• pružný pracovný čas

• príležitostná práca z domu

• týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce

• 5 dní plateného pracovného voľna

• možnosť získať štvrťročné odmeny za výsledky práce

• príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

• profesijný a odborný rozvoj

• vlastná odborná knižnica

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie

  • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Odbor: knihovnícke, informačné, znalostné, spoločenskovedné a humanitné

Dĺžka praxe

Aspoň 1 rok

Jazyky

  • Anglický - Pokročilá: B1 a B2

Ďalšie požiadavky

Kvalifikačný profil:

• vzdelanie: VŠ 2. stupňa

• zameranie: knihovnícke, informačné, znalostné, spoločenskovedné a humanitné

• relevantná prax v odbore: najmenej 1 rok


Odborný profil:

• požadovaná je aktívna znalosť anglického jazyka vrátane odbornej terminológie (min. úroveň B1) a aktívna/ materinská znalosť slovenského jazyka (úroveň min. B2/C1); pasívna znalosť nemeckého, francúzskeho alebo ruského jazyka je vítaná

• IT zručnosti: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet; odborná úroveň znalostí zo štandardizácie a unifikácie dokumentačného spracovania publikácií a digitálnych dokumentov, z textovej analýzy a indexovania dokumentov, z manažmentu informačných zdrojov a znalostí projektovania informačných systémov

• detailné znalosti knižničného systému

• znalosti z logistiky dokumentografických fondov

• znalosť vyhľadávacích techník v lokálnych i externých dokumentačných zdrojoch, najmä z oblasti ekonómie

• znalosť právnych princípov využívania informačných zdrojov

• detailné znalosti v oblasti monitorovania, analýzy dokumentov a informačných zdrojov

• znalosť metód informačného prieskumu v automatizovaných databázach

• znalosť princípov a zásad konsolidácie informácií a manažmentu informačných zdrojov

• znalosť analýz informačných požiadaviek a formulovania rešeršných stratégií

• analytické zručnosti

• riadenie informácií a znalostí

• technické zručnosti

• zručnosť tvoriť písomné dokumenty

• zručnosť vedenia záznamov


Profil sociálnych a osobnostných kompetencií:

• schopnosť systematicky a operatívne spracovávať informácie

• organizačné a koordinačné schopnosti

• zameranie na detaily a ich sumarizáciu

• spoľahlivosť a zodpovednosť

• tímová spolupráca

• lektorské zručnosti

• inovatívnosť a kreativita

• komplexné a koncepčné myslenie

• komunikačné zručnosti

• flexibilita

Údaje o zamestnávateľovi

Obchodné meno

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

IČO

30844789

Adresa

Imricha Karvaša 6851/1, 81325, Bratislava-Staré Mesto, Slovensko

Internetová stránka

Charakteristika spoločnosti

Hlavným cieľom Národnej banky Slovenska je udržiavanie cenovej stability. Za tým účelom:

sa podieľa na spoločnej menovej politike, ktorú určuje Európska centrálna banka pre eurozónu,
vydáva eurobankovky a euromince podľa osobitných predpisov platných v eurozóne pre vydávanie eurobankoviek a euromincí,
podporuje plynulé fungovanie platobných systémov a zúčtovacích systémov, riadi, koordinuje a zabezpečuje peňažný obeh, platobný styk a zúčtovávanie dát platobného styku a stará sa o ich plynulosť a hospodárnosť,
udržiava devízové rezervy, disponuje s nimi a uskutočňuje devízové operácie podľa osobitných predpisov platných pre operácie Eurosystému,
vykonáva ďalšie činnosti vyplývajúce z jej účasti v Európskom systéme centrálnych bánk.
V oblasti finančného trhu prispieva Národná banka Slovenska k stabilite finančného systému ako celku, ako aj k bezpečnému a zdravému fungovaniu finančného trhu v záujme udrži

Podobné pracovné ponuky

E

Home office
Domácka práca a telepráca, Pracovný pomer na neurčitý čas, Práca na živnosť, Dohoda o vykonaní práce, Dohoda o pracovnej činnosti
1 500 € za mesiac
Pridané včera
E

Home office
Domácka práca a telepráca, Pracovný pomer na neurčitý čas, Práca na živnosť, Dohoda o vykonaní práce, Dohoda o pracovnej činnosti
1 500 € za mesiac
Pridané včera
E

Home office
Dohoda o pracovnej činnosti, Dohoda o vykonaní práce, Práca na živnosť, Pracovný pomer na neurčitý čas
1 500 € za mesiac
Pridané včera
D

Bratislava, Nové Zámky, Piešťany, Brezno, Trnava, Home office
Pracovný pomer na neurčitý čas, Práca na živnosť
od 1 900 € do 3 000 € za mesiac
Pridané 25. 6. 2024
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Bratislava, Home office
Pracovný pomer na určitú dobu
od 1 300 € do 1 800 € za mesiac
Aktualizované 5. 6. 2024
J
Juraj Fábry

Piešťany, Nitra, Home office
Pracovný pomer na neurčitý čas
1 500 € za mesiac
Aktualizované 23. 7. 2024

Bratislava
Pracovný pomer na neurčitý čas
1 180 € za mesiac
Aktualizované 19. 7. 2024

Bratislava - Devínska Nová Ves
Pracovný pomer na neurčitý čas
1 795 € za mesiac
Pridané 25. 6. 2024

Bratislava - Devínska Nová Ves
Pracovný pomer na neurčitý čas
1 795 € za mesiac
Aktualizované 26. 6. 2024

Bratislava - Devínska Nová Ves
Pracovný pomer na neurčitý čas
2 143 € za mesiac
Aktualizované 18. 6. 2024
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.

Bratislava - Devínska Nová Ves
Dohoda o brigádnickej práci študentov
6 € za hodinu
Aktualizované 31. 5. 2024

Senec
Pracovný pomer na neurčitý čas
od 1 700 € do 1 900 € za mesiac
Aktualizované 18. 7. 2024

Ďalšie ponuky zamestnávateľa


Bratislava
Pracovný pomer na neurčitý čas
1 180 € za mesiac
Aktualizované 19. 7. 2024