Vzdelávanie
Čas čítania 02:53
Vzdelávanie
Kategória:
Vzdelávanie

MŠVVaM má stratégiu na zlepšenie duševného zdravia detí a mládeže

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR chce zlepšiť duševné zdravie detí a mládeže. V rámci stratégie sa najskôr zameria na krátkodobé opatrenia.

Bratislava 26. februára (TASR) – V rámci stratégie sa najskôr zameria na krátkodobé opatrenia. Pristúpi tiež k zmenám v podpore a prevencii duševného zdravia, krízovej intervencii a komplexnému auditu vo financovaní. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu MŠVVaM. Zakázať a regulovať sa podľa neho môžu i mobilné telefóny v základných školách.

Krátkodobé opatrenia zahŕňajú napríklad podporu využívania aplikácie Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie s názvom Sanity. Súčasťou stratégie je tiež prevencia kyberšikany a negatívnych dopadov digitálnych technológií na duševné zdravie a vzťahy. Potrebné je podľa rezortu upraviť reguláciu používania mobilných telefónov.

“Na jednej strane si uvedomujeme, že využívanie moderných technológií je nevyhnutné pre rozvoj a pre podporu vzdelávania, ale z dát tých krajín, ktoré využívajú technológie vo veľkom, sa ukazuje, že na konci dňa majú horšie výsledky vo vzdelávaní, ak je intenzita používania digitálnych technológií príliš veľká,” uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).

Systematické a dlhodobé monitorovanie duševného zdravia sa má zaviesť prostredníctvom nového projektu s názvom Dáta o duševnom zdraví. “Získame pravidelne vydávanú Národnú správu o obraze duševného zdravia, analýzy a čiastkové správy, ktoré vzniknú z už existujúcich dát so zameraním na regionálny a lokálny rozmer. Výskum by sa mal týkať všetkých vekových skupín od troch do 26 rokov,” priblížili z rezortu.

Ako podotkli, dôležité je sústrediť sa na predchádzanie aktuálnych problémov, akými sú šikana a kyberšikana, užívanie návykových látok či poruchy príjmu potravy. Chcú posilniť prevenciu pre deti a učiteľov aj spoluprácu s rodičmi v rámci komunity. Podporu by deti podľa nich mali dostávať naprieč celým systémom školstva.

Národný projekt “Duševné zdravie a prevencia” tento rok vytvorí a zverejní prvú databázu overených preventívnych programov na Slovensku. Z ministerstva tiež avizovali, že Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie tento rok spúšťa vzdelávanie “sociálno-psychologický výcvik” pre 720 pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktorí budú vzdelávaní napríklad na riešenia potrieb detí komplexne v oblastiach ako emocionálna inteligencia či wellbeing.

V roku 2025 má byť podľa MŠVVaM spustené vzdelávanie zamerané na rozvoj zručností triednych učiteľov a školských podporných tímov v oblastiach univerzálnej prevencie ako budovanie pozitívnej klímy a bezpečného prostredia v triedach, podpora zdravých vzťahov, spolupráce a riešenia konfliktov v triede. Vzdelávanie nesie názov “rozvoj skupinových zručností”.

Z rezortu dodali, že súčasťou systémových zmien je aj krízová intervencia. “Tento rok bude 240 vedúcich zamestnancov škôl vzdelávaných v postupe v krízovej intervencie,” priblížili. Zároveň chcú poriadok vo financovaní. “Ministerstvo preto plánuje komplexný audit a analýzu existujúcich finančných nástrojov, ktoré smerujú do oblasti podpory duševného zdravia a bezpečnosti na školách,” uzavreli.

Zdroj: TASR  Foto:  Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."