Dnes je štvrtok 25. apríla 2024

Náš príbeh

Od ISTP k Worki

Naša spoločnosť TREXIMA Bratislava už od roku 1992 vyvíja a implementuje efektívne metódy v oblasti prognózovania vývoja na trhu práce, výskumu a štatistiky miezd, zamestnanosti a komplexnej produktivity. Začiatky nášho portálu siahajú do roku 2003, odkedy sme pre potreby úradov práce začali budovať nový informačný systém s názvom Integrovaný systém typových pozícií. Ako štátny pracovný portál s upraveným názvom Internetový sprievodca trhom práce sme tu boli pre teba od roku 2013. Za 20 rokov vývoja ISTP sme nadobudli cenné skúsenosti a dnes sme veľmi radi, že ti môžeme predstaviť náš nový dream job portál Worki. Pozri si, akú cestu sme prešli od začiatkov ISTP až k súčasnému Worki.

2003

 • Od 26. novembra 2003 sme v spolupráci s našimi českými partnermi z TREXIMA Zlín začali pre vtedajší Národný úrad práce budovať nový informačný systém Integrovaný systém typových pozícií. V tom čase bol už portál ISTP zabehnutý v Českej republike.

2004

 • Realizačné obdobie do roku 2005 bolo zamerané najmä na nastavenie systému, pilotné overovanie, analýzu funkcionality v podmienkach SR, prípravu dát, ich pripomienkovanie expertmi, napĺňanie databáz, implementáciu systému a pod.

2005

 • Portál ISTP bol prvýkrát uvedený do ostrej prevádzky na Slovensku. Jeho najväčšími nástrojmi boli Kartotéka typových pozícií, ktorá ponúkla databázu s opismi zamestnaní slovenského trhu práce a Analýza individuálneho potenciálu, ktorá odporúčala používateľom vhodné zamestnania na základe vyplneného profilu.


2006

 • V priebehu rokov 2006 až 2012 sme do databázy Kartotéky typových pozícií doplnili 2 000 opisov zamestnaní z rôznych pracovných oblastí. Do tohto procesu bolo zapojených viac ako 300 expertov z podnikateľskej a nepodnikateľskej praxe.
 • Pod koordináciou Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny sme zrealizovali odborné školenia zamestnancov úradov práce na tému využívania ISTP. V priebehu rokov 2006 – 2010 bolo vyškolených na všetkých 46-ich úradoch práce viac ako 650 zamestnancov.
 • Od roku 2006 je súčasťou nášho tímu Lucia Lednárová Dítětová. Spolumajiteľka TREXIMY a manažérka úseku trhu práce a ľudských zdrojov začínala ako projektová manažérka ISTP.

2007

 • Do TREXIMY nastúpil Pali Hudec. Vybral si ho náš pán riaditeľ na štátniciach na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Pali sa staral o náš portál ISTP do roku 2023 a spoločne s kolegami spoluzakladal jeho nástupcu, pracovný portál Worki.

2008

 • Z podkladov ISTP sme vydali multimediálnu encyklopédiu pracovných pozícií Svet práce, ktorá bola distribuovaná na DVD nosičoch v počte 80 000 kusov na jednotlivé úrady práce a školy. Adela a Sajfa nám pomáhali ako sprievodcovia aplikáciou. 😊

2009

 • Vytvorili sme nový nástroj ISTP Kariérové plánovanie, ktorý umožnil zhodnotiť predpoklady uchádzačov o prácu na kvalifikovaný výkon vybraných pracovných pozícií a odporučil oblasti na zlepšenie.
 • Začali sme pracovať na projekte Národná sústava povolaní (www.sustavapovolani.sk). Vybudovali sme priestor pre zástupcov trhu práce a systému vzdelávania, v ktorom si zdieľali informácie o potrebách zamestnávateľov na pracovnú silu a tieto efektívne prenášali do vzdelávania, aby sme mali absolventov stredných a vysokých škôl dobre pripravených pre trh práce.

2010

 • Dňa 14.12.2010 sme za náš portál ISTP získali čestné uznanie od SAAIC – centrum Euroguidance v súťaži „Kariérové poradenstvo 2010“.
 • Presťahovali sme sa na Drobného 29 v Bratislave-Dúbravke.

2011

 • V tomto období sme už spolupracovali s viac ako 1 500 odborníkmi na jednotlivé sektory hospodárstva a boli v štvrťročnom kontakte s viac ako 10 000 zamestnávateľmi na Slovensku.


2012

 • Zamakali sme na novom a modernejšom dizajne ISTP.
 • Vždy chodíme radi po práci spoločne športovať. Bedminton, squash, bowling, prechádzky s našimi štvornohými kamarátmi a medzi chlapcami je obľúbený hlavne futsal, ktorý hrávame od nepamäti. Vo firemnej lige Prestige League sa nám dvakrát podarilo dostať až do finále.

2013

 • S upraveným názvom Internetový sprievodca trhom práce a novým dizajnom sme sa online prepojili so všetkými 46-mi úradmi práce na Slovensku. Zamestnávatelia po prvýkrát získali možnosť bezplatnej inzercie pracovných ponúk a uchádzači mali možnosť sprístupniť svoje osobné profily zamestnávateľom hľadajúcim nových zamestnancov.

2014

 • V júni sa nám po prvýkrát podarilo prekonať hranicu polmilióna v návštevnosti ISTP (išlo o takmer 200 tisíc jedinečných používateľov). Prekonanie každej stotisícovej hranice v návštevnosti sme si spríjemnili otvorením šampanského. 😊

2015

 • Po prvýkrát sme pokorili hranicu 10 000 v počte ponúkaných inzerátov na ISTP.
 • Vedeli sme, že pre smerovanie našej krajiny sú podstatné dáta o prognózach vývoja na trhu práce a v regiónoch Slovenska, preto sme v roku 2015 predstavili odbornej aj širšej verejnosti jedinečnú stránku www.trendyprace.sk.

2016

 • Sektorové rady v Slovenskej republike začali intenzívne využívať dáta o voľných pracovných miestach a štruktúre nezamestnaných osôb na Slovensku z databázy ISTP a zostavovať zoznamy nedostatkových profesií na Slovensku.


2017

 • Zmena je život, ale bol aj čas posunúť sa na vyšší level a tak sme v roku 2017 zrealizovali redizajn nášho ISTP v spolupráci s kolegami z daren & curtis, ktorí sa nám aktuálne starajú aj o marketingovú kampaň.

2018

 • Od 1. mája 2018 sme zaviedli povinnosť uvádzať základnú zložku mzdy v inzerátoch v zmysle § 62 ods. 2 zákona o službách zamestnanosti. Výnimku tvoria štátnozamestnanecké pracovné miesta, miesta vo verejnom záujme a práce na živnosť.
 • Jedným z našich najväčších futsalových úspechov bol zisk titulu v 3. bratislavskej futsalovej lige. 😊

2019

 • Rok 2019 sme začali s realizáciou významného národného projektu Sektorovo riadené inovácie (www.sustavapovolani.sk), v ktorom sme so zamestnávateľmi skúmali kľúčové inovácie, ktoré budú zásadným spôsobom meniť štruktúru vedomostí a zručností pre pracovnú silu. Zdieľanie informácií s ISTP bolo prospešné najmä pre uchádzačov o zamestnanie.
 • V roku 2019 sme prvýkrát prekonali hranicu 20 000 v počte aktuálnych inzerátov dostupných na ISTP, čo predstavovalo takmer 90 000 voľných pracovných miest. Rok 2019 bol jeden z najúspešnejších v našej doterajšej histórii, zamestnávatelia cez nás vytvorili 65 000 inzerátov, čo predstavovalo 222 000 voľných pracovných miest. Iste k tomu prispela aj skutočnosť, že od roku 2019 sú zamestnávatelia povinní oznámiť voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku úradu práce v zmysle § 62 ods. 6 zákona o službách zamestnanosti. Povinnosť je splnená aj inzerciou ponúk cez Worki.
 • Okrem pracovných ponúk nás vždy dátovo zaujímalo, ako sa darí absolventom na trhu práce. Pracujú vo vyštudovanom odbore? Ako dlho sú nezamestnaní a koľko času im trvá nájsť si zamestnanie? Odpovede nájdeš na www.uplatnenie.sk.
 • Náš zatiaľ najlepší výsledok v behaní sme dosiahli na podujatí ČSOB Bratislava Marathon, kde sme v silnej konkurencii bežcov obsadili pekné 6. miesto v kategórii maratónska štafeta.

2020

 • Naším dlhodobým cieľom bolo vytvoriť z ISTP portál, ktorý by bol prospešný pre našich používateľov a navštevovalo ho čo najviac ľudí. Vždy sme sa tešili z toho, ako nám rástla návštevnosť a veľmi sme si to vážili. V našom tíme bolo vždy veľkou motiváciou pokoriť hranicu jeden milión v počte návštev za mesiac. To sa nám prvýkrát podarilo v januári 2020. Náš doterajší rekord v návštevnosti je z júna 2020 na úrovni 1,3 milióna, čo predstavuje necelých 400 tisíc jedinečných používateľov.

2021

 • Roky 2020 a 2021 boli poznačené pandémiou koronavírusu a tak sme sa museli naučiť pracovať z domu. O to viac sme sa potom tešili na návrat do našich kancelárií na spoločný čas strávený s kolegami v práci i mimo nej. 😊


2022

 • Pri príležitosti 5. výročia Digitálnej koalície získala naša TREXIMA ocenenie digitálna jednotka za mimoriadny prínos v oblasti prognózovania budúcich potrieb trhu práce, budúcich zručností a za zosúlaďovanie dopytu a ponuky na trhu práce. 
 • Začiatok roka 2022 nám priniesol veľkú zmenu. Skončila sa naša kapitola pôsobenia ako štátneho pracovného portálu s prepojením na úrady práce. Naďalej sme však zachovali služby pre našich používateľov a začali sme usilovne pracovať na novej verzii ISTP a redizajne v spolupráci s kolegami z SCR design a WISIT, ktorý nám pomohol aj s programovacími prácami.
 • Vymysleli sme nový názov pre náš portál – Worki. Prvotná idea vznikla pri čakaní na vlek v lyžiarskom stredisku neďaleko dedinky Vlachovo pri Dobšinej. 😊 Naše logo Worki symbolizuje dvoch panáčikov – uchádzača o prácu a zamestnávateľa, ktorí si ťapnú na znak úspešne obsadeného voľného pracovného miesta.

2023

 • Naša kolegyňa Lucia Lednárová Dítětová získala nomináciu v ankete Slovenka roka 2023 (www.slovenkaroka.sk) v kategórii Biznis a Manažment.
 • Sme veľmi radi, že ti môžeme predstaviť náš nový dream job portál Worki, ktorý uzrel svetlo sveta 17. októbra 2023. Veríme, že sa ti bude páčiť. Sme tu naďalej pre teba.