Spravodajstvo
Olvasási idő 02:10
Spravodajstvo
Kategória:
Spravodajstvo

Úrady práce spustili národný projekt Zručnosti pre trh práce

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny spustili národný projekt Zručnosti pre trh práce. Cieľom nového projektu je podporiť ľudí v snahe nájsť si prácu či ochrániť a zlepšiť svoje postavenie na trhu práce. Záujemcom, ktorí splnia požadované podmienky, zaplatia úrady práce vzdelávací či rekvalifikačný kurz. Do projektu sa môžu zapojiť uchádzači o zamestnanie aj záujemcovia o zamestnanie.

Bratislava 18. apríla (TASR) – “Dávame ľuďom príležitosť podstatne zlepšiť si svoj život. Sme pripravení zaplatiť nezamestnaným v plnej výške vzdelávacie kurzy podľa ich výberu a schopností. V rámci jedného projektu podporíme ľudí bez práce, ale aj zamestnancov, ktorí sa chcú rozvíjať, aby profesionálne rástli či získali potrebné zručnosti,” povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš.

Žiadosť o poskytnutie príspevku je potrebné podať najneskôr 30 kalendárnych dní pred začiatkom kurzu.

Žiadatelia si sami vyberú vzdelávanie aj jeho poskytovateľa. Úrady práce budú akceptovať poskytovateľov pôsobiacich v oblasti vzdelávania aspoň jeden rok. Žiadosť o poskytnutie príspevku je potrebné podať najneskôr 30 kalendárnych dní pred začiatkom kurzu osobne alebo poštou na príslušnom úrade práce, ktorý každú žiadosť individuálne posúdi.

Pri schvaľovaní žiadostí budú úrady práce prihliadať na individuálne predpoklady a potreby žiadateľov, ako aj na potreby trhu práce a nedostatkové pracovné pozície, ktoré bude identifikovať a štvrťročne aktualizovať Aliancia sektorových rád. Na poskytnutie príspevku nie je právny nárok. Ak úrad práce žiadosť schváli, uzavrie so žiadateľom dohodu, na základe ktorej mu zaplatí vzdelávací kurz. V rámci tohto projektu sa nebude podporovať vzdelávanie zamerané na získanie vodičského oprávnenia skupiny B.

Ak sa o príspevok uchádza občan, ktorý nie je evidovaný na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie, je potrebné, aby sa pred podaním žiadosti o príspevok zaregistroval ako záujemca o zamestnanie. To je možné urobiť na ktoromkoľvek úrade práce bez ohľadu na trvalý pobyt prostredníctvom formulára “Žiadosť záujemcu o zamestnanie o sprostredkovanie vhodného zamestnania”, ktorý je možné podať osobne, elektronicky na portáli www.slovensko.sk alebo poštou.

Jeden žiadateľ môže byť v rámci tohto projektu podporený maximálne dvakrát. V prípade, ak žiadateľ prejaví záujem o druhý príspevok, uprednostní sa vzdelávanie, ktoré nadväzuje na predošlý kurz. Druhé podporenie môže nasledovať až po ukončení záväzkov vyplývajúcich z prvej dohody uzatvorenej s úradom práce.

Realizácia národného projektu Zručnosti pre trh práce je plánovaná do marca 2026 a je na ňu vyčlenených 42.249.963,50 eura z európskych zdrojov a štátneho rozpočtu SR.

Zdroj: TASR  Foto:  Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."