Miesto výkonu práce
Športovcov 341/2, 017 01 Považská Bystrica, Slovensko
Dátum nástupu
1. 9. 2024
Dátum pridania ponuky
22. 3. 2024
Druh pracovného pomeru
Pracovný pomer na určitú dobu: 12
Mzda (v hrubom)
1 231,50 € za mesiac
Počet voľných pracovných miest
1

Údaje o pracovnom mieste

Náplň práce

• výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na rozširovanie a prehlbovanie vedomostí z predmetu matematika, • podieľať sa na vypracúvaní a vedení pedagogickej dokumentácie a inej dokumentácie ustanovenej osobitným predpisom v papierovej aj elektronickej forme, • usmerňovať a objektívne hodnotiť prácu žiakov, • plniť vyučovaciu povinnosť v určenej miere, dôsledne dodržiava učebné plány a učebné osnovy, plán práce, pracovný poriadok a príkazné listy riaditeľa, • vykonávať pedagogickú činnosť v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami, hodnotami a cieľmi školského vzdelávacieho programu, • svedomito sa pripravovať na výkon priamej výchovno-vzdelávacej činnosť, • podieľať sa na tvorbe a uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu, vypracovávať tematické plány, • aktívne sa zúčastňovať práce v predmetových komisiách, • realizovať úlohy vyplývajúce z úsekového plánu TV a plánu predmetových komisií, • dbať o zverené učebné pomôcky a ostatný materiál, • vykonáva pedagogický dozor nad žiakmi podľa pokynov svojho nadriadeného, • spolupracovať s ostatnými zamestnancami školy, výchovným poradcom, podieľať sa na utváraní dobrých vzťahov rodičov a verejnosti ku škole, • postupovať podľa schválených základných pedagogických dokumentov a pedagogicko-organizačných pokynov a dodržiavať platné legislatívne predpisy, • poskytovať žiakovi alebo ich zákonnému zástupcovi poradenstvo alebo odbornú pomoc spojenú s výchovou a vzdelávaním, pravidelne informovať žiaka alebo jeho zákonného zástupcu o priebehu a výsledkoch výchovy a vzdelávania, ktoré sa ho týkajú, v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.

Pracovný režim

Jednozmenný pracovný režim

Pracovné miesto vhodné aj pre

  • Absolventa

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie

  • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - matematika

Dĺžka praxe

Bez požiadavky na prax

Všeobecné spôsobilosti a predpoklady

  • Komunikácia (jednanie s ľuďmi)
  • Komunikatívnosť
  • Prezentovanie
  • Samostatnosť
  • Sebaovládanie
  • Trpezlivosť
  • Vedenie ľudí

Ďalšie požiadavky

zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti bezúhonnosť ovládanie štátneho jazyka prax v odbore vítaná

Údaje o zamestnávateľovi

Obchodné meno

Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica

IČO

17050561

Adresa

Športovcov, 01749 Považská Bystrica, Slovensko

Internetová stránka

Charakteristika spoločnosti

Stredná odborná škola strojnícka - poskytuje vzdelávanie na výkon povolaní a odborných činností

Kontaktná osoba

Ing. Monika Miškechová
personalista
E-mail: [email protected]
Telefón: +421 42/432 64 04
Súhlas so spracovaním osobných údajov

Podobné pracovné ponuky

Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica

Považská Bystrica
Pracovný pomer na určitú dobu
1 300 € za mesiac
Aktualizované 22. 3. 2024
S
Stredná odborná škola strojnícka

Kysucké Nové Mesto
Pracovný pomer na určitú dobu
Neuvedená mzda
Aktualizované 29. 4. 2024
S
Stredná odborná škola strojnícka

Kysucké Nové Mesto
Pracovný pomer na určitú dobu
Neuvedená mzda
Aktualizované 29. 4. 2024
S

Martin - Priekopa
Pracovný pomer na určitú dobu
Neuvedená mzda
Aktualizované 3. 5. 2024
S

Martin - Priekopa
Pracovný pomer na určitú dobu
Neuvedená mzda
Aktualizované 3. 5. 2024
S
Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen

Zvolen - Bučina
Pracovný pomer na určitú dobu
Neuvedená mzda
Aktualizované včera
S
Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen

Zvolen - Bučina
Pracovný pomer na určitú dobu
Neuvedená mzda
Aktualizované 18. 4. 2024
S
Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen

Zvolen - Bučina
Pracovný pomer na určitú dobu
Neuvedená mzda
Aktualizované 18. 4. 2024
S
Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice

Levice
Pracovný pomer na určitú dobu
1 161 € za mesiac
Aktualizované 2. 5. 2024
S

Šaľa - Veča
Pracovný pomer na určitú dobu
1 161,50 € za mesiac
Aktualizované 6. 2. 2024
S

Šaľa - Veča
Pracovný pomer na určitú dobu
1 161,50 € za mesiac
Aktualizované 6. 2. 2024
S
Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany

Šurany
Pracovný pomer na neurčitý čas
1 161,50 € za mesiac
Aktualizované 19. 2. 2024

Ďalšie ponuky zamestnávateľa

Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica

Považská Bystrica
Pracovný pomer na určitú dobu
1 314,50 € za mesiac
Aktualizované 9. 5. 2024
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica

Považská Bystrica
Pracovný pomer na určitú dobu
od 1 314,50 € do 2 000 € za mesiac
Aktualizované 22. 4. 2024
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica

Považská Bystrica
Pracovný pomer na určitú dobu
1 200 € za mesiac
Aktualizované 22. 4. 2024
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica

Považská Bystrica
Pracovný pomer na určitú dobu
884 € za mesiac
Aktualizované 19. 4. 2024
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica

Považská Bystrica
Pracovný pomer na určitú dobu
1 300 € za mesiac
Aktualizované 22. 3. 2024
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica

Považská Bystrica
Pracovný pomer na neurčitý čas
1 200 € za mesiac
Aktualizované 22. 3. 2024