Miesto výkonu práce
Lučenecká cesta 2193, 960 01 Zvolen-Bučina, Slovensko
Stredná odborná škola drevárska
Dátum nástupu
1. 9. 2024
Dátum pridania ponuky
17. 4. 2024 (aktualizácia 18. 4. 2024)
Druh pracovného pomeru
Pracovný pomer na určitú dobu: 1 rok
Mzda (v hrubom)
V zmysle osobitných právnych predpisov
Počet voľných pracovných miest
1

Údaje o pracovnom mieste

Náplň práce

V zmysle zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, §24 ods. 2:

a) poskytuje psychologickú diagnostiku detí a žiakov, krízovú intervenciu, terapeutickú intervenciu, odbornú pomoc a psychologické poradenstvo deťom a žiakom v rámci psychologickej intervencie,


b) poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom, metodickú podporu pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom príslušnej školy alebo príslušného školského zariadenia,


c) poskytuje deťom, žiakom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom príslušnej školy alebo príslušného školského zariadenia pomoc a poradenstvo pri prekonávaní bariér vo výchove a vzdelávaní detí a žiakov,


d) poskytuje psychologickú prevenciu, intervenciu a krízovú intervenciu zameranú na podporu duševného zdravia detí, žiakov a učiteľov v školách,


e) poskytuje súčinnosť zariadeniu poradenstva a prevencie,


f) podporuje spoluprácu pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov so zákonnými zástupcami a ďalšími odborníkmi, fyzickými osobami a právnickými osobami.

Informácie o výberovom procese

Požadované doklady: - žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom, - motivačný list, - profesijný štruktúrovaný životopis, - fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní, - písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania

 

Termín podaním žiadosti:

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 31. mája 2024

poštou, emailom alebo osobne na adresu:

Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká cesta 2193/17, 960 01 Zvolen

Email: sosdrev@sosdrev.sk

Kontaktná osoba pre zasielanie žiadostí: Ing. Ivana Paulendová, personalistka,  

Email: personalistka@sosdrev.sk, Mobil: 0940 993 219

 

Vybraní uchádzači spĺňajúci požadované predpoklady budú pozvaní na osobný pracovný pohovor v sídle školy. Termín a čas pracovného pohovoru oznámi vyhlasovateľ vybraným uchádzačom emailom najneskôr 5 dní pred jeho konaním.

Pracovný režim

Jednozmenný pracovný režim

Ponúkané výhody

  • odmeny pri pracovných a životných jubileách
  • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
  • dovolenka nad rámec Zákonníka práce

Odmena za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 a 60 rokov veku - pri odpracovaní aspoň 5 rokov

Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnanca vo výške 2 % z objemu zúčtovaných platov

Príspevok zo sociálneho fondu - akcie pre zamestnancov

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie

  • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Odbor: Psychológia

Ďalšie požiadavky

Bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť

Údaje o zamestnávateľovi

Obchodné meno

Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen

IČO

37956469

Adresa

Lučenecká 2193/17, 96001, Zvolen, Slovensko

Internetová stránka

Charakteristika spoločnosti

Stredná odborná škola drevárska - výchovno-vzdelávací proces žiakov

Kontaktná osoba

Ing. Ivana Paulendová
personalistka, mzdová účtovníčka
E-mail: [email protected]
Telefón: +421 940 993 219
Súhlas so spracovaním osobných údajov

Podobné pracovné ponuky

C
Centrum pre deti a rodiny Nová Baňa

Nová Baňa
Pracovný pomer na neurčitý čas
1 351,50 € za mesiac
Aktualizované 1. 5. 2024
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica

Považská Bystrica
Pracovný pomer na určitú dobu
1 314,50 € za mesiac
Aktualizované 9. 5. 2024

Ďalšie ponuky zamestnávateľa

S
Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen

Zvolen - Bučina
Pracovný pomer na určitú dobu
Neuvedená mzda
Aktualizované včera
S
Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen

Zvolen - Bučina
Pracovný pomer na určitú dobu
Neuvedená mzda
Aktualizované 18. 4. 2024
S
Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen

Zvolen - Bučina
Pracovný pomer na určitú dobu
Neuvedená mzda
Aktualizované 18. 4. 2024