Miesto výkonu práce
Športovcov 341/2, 017 01 Považská Bystrica, Slovensko
Dátum nástupu
1. 9. 2024
Dátum pridania ponuky
22. 4. 2024
Druh pracovného pomeru
Pracovný pomer na určitú dobu: 12
Mzda (v hrubom)
od 1 314,50 € do 2 000 € za mesiac
- výška mzdy závisí od vzdelania a dĺžky započítanej praxe
- osobné ohodnotenie
- polročné a koncoročné odmeny
Počet voľných pracovných miest
1

Údaje o pracovnom mieste

Náplň práce

1)     vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie deťom a žiakom s mentálnym postihnutím, sluchovým postihnutím, zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, viacnásobným postihnutím, chorým alebo zdravotne oslabeným, s vývinovými poruchami a odborné činnosti spojené s reedukáciou porúch správania. Poskytuje špeciálnopedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom detí alebo žiakov a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení

2)     poskytuje individuálne a skupinové špeciálno-pedagogické služby, poradenstvo a konzultácie v procese výchovy a vzdelávania deťom, žiakom, rodičom a pedagogickým zamestnancom základnej školy, strednej školy školy

3)     uskutočňuje odbornú špeciálno-pedagogickú starostlivosť žiakom s ťažkosťami v učení a v správaní, zdravotne a sociálne znevýhodneným žiakom

4)     spolupodieľa sa na vytváraní, aktualizácii, inovácii IVVP pre žiakov so ŠVVP, následne sa podieľa na jeho aplikácii v praxi

5)     realizuje individuálnu a skupinovú špeciálno-pedagogickú screeningovú diagnostiku u žiakov s ťažkosťami v učení a v správaní, 

6)     kompletizuje dokumentáciu individuálne začlenených žiakov a dohliada na používanie kompenzačných pomôcok odporúčaných zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie,

7)     pravidelne realizuje reedukácie so žiakmi s ťažkosťami v učení, zvlášť so žiakmi s vývinovými poruchami učenia, zúčastňuje sa zápisu žiakov do 1.ročníkov a metodicky usmerňuje prípadné nedostatky, upozorňuje na integráciu zdravotne oslabených žiakov a ich dokumentáciu a následne odporúča zákonnému zástupcovi dieťaťa odborné vyšetrenie v príslušnom centre výchovného poradenstva a prevencie,

8)     aktívne spolupracuje s odbornými zamestnancami centier výchovného poradenstva a prevencie a pripravuje podklady potrebné k vyšetreniu žiaka SŠ, ZŠ, v ktorej pôsobí,

9)     systematicky sa vzdeláva a sleduje nové prístupy a trendy v odborných oblastiach súvisiacich s náplňou, poslaním a koncepciou ZŠ, SŠ

10) spolupráca, podieľanie sa na vypracovaní akčného plánu/akčných plánov pre inkluzívne vzdelávanie

11) vedie presnú evidenciu riešených prípadov v rámci individuálnej a skupinovej činnosti

12) zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní prác vo verejnom záujme.

Pracovný režim

Jednozmenný pracovný režim

Pracovné miesto vhodné aj pre

 • Absolventa

Ponúkané výhody

 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

- príspevok zamestnávateľa do DDS – III. pilier

- podpora profesijného rozvoja

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie

 • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Oblasť vzdelávania: pedagogické vedy
Odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy, v študijnom programe zameranom na špeciálnu pedagogiku

Dĺžka praxe

Bez požiadavky na prax

Digitálne zručnosti

 • Internet - Pokročilá
 • Microsoft Word - Pokročilá
 • Microsoft Excel - Pokročilá
 • Microsoft Outlook - Pokročilá

Všeobecné spôsobilosti a predpoklady

 • Asertivita
 • Empatia
 • Informačná gramotnosť
 • Ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
 • Samostatnosť
 • Trpezlivosť

Údaje o zamestnávateľovi

Obchodné meno

Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica

IČO

17050561

Adresa

Športovcov, 01749 Považská Bystrica, Slovensko

Internetová stránka

Charakteristika spoločnosti

Stredná odborná škola strojnícka - poskytuje vzdelávanie na výkon povolaní a odborných činností

Kontaktná osoba

Ing. Monika Miškechová
personalista
E-mail: [email protected]
Telefón: +421 42/432 64 04
Súhlas so spracovaním osobných údajov

Podobné pracovné ponuky

Š
Špeciálna základná škola

Žarnovica
Pracovný pomer na určitú dobu
Neuvedená mzda
Pridané 26. 6. 2024
C
Centrum poradenstva a prevencie, Hodská 2352/62, Galanta

Galanta
Pracovný pomer na neurčitý čas
Neuvedená mzda
Aktualizované 3. 7. 2024
Š
Špeciálna základná škola

Dunajská Streda
Pracovný pomer na určitú dobu
Neuvedená mzda
Aktualizované 14. 6. 2024
Z
Základná škola s materskou školou Rakúsy, okres Kežmarok

Rakúsy
Pracovný pomer na neurčitý čas
od 1 161,50 € do 1 589 € za mesiac
Aktualizované 26. 4. 2024
Š
Školský internát

Bratislava
Pracovný pomer na neurčitý čas
Neuvedená mzda
Aktualizované 12. 7. 2024
Š
Školský internát

Bratislava, Bratislava - Dúbravka
Pracovný pomer na neurčitý čas
Neuvedená mzda
Pridané 17. 6. 2024
Z
Základná škola Veľká Ida

Veľká Ida
Pracovný pomer na určitú dobu
Neuvedená mzda
Aktualizované včera

Ďalšie ponuky zamestnávateľa

Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica

Považská Bystrica
Pracovný pomer na určitú dobu
od 1 231,50 € do 2 100 € za mesiac
Pridané 19. 6. 2024
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica

Považská Bystrica
Pracovný pomer na určitú dobu
1 314,50 € za mesiac
Aktualizované 9. 5. 2024
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica

Považská Bystrica
Pracovný pomer na určitú dobu
1 300 € za mesiac
Aktualizované 22. 3. 2024
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica

Považská Bystrica
Pracovný pomer na neurčitý čas
1 200 € za mesiac
Aktualizované 22. 3. 2024
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica

Považská Bystrica
Pracovný pomer na určitú dobu
1 231,50 € za mesiac
Aktualizované 22. 3. 2024