Dnes je štvrtok 23. mája 2024
S
S
Zobrazujú sa pracovné ponuky od zamestnávateľa:
Pracovné ponuky od:
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Rozpočtová organizácia

Slovenská inšpekcia životného prostredia je odborný kontrolný orgán, ktorý vykonáva štátny dozor vo veciach starostlivosti o životné prostredie, ukladá pokuty vo veciach starostlivosti o životné prostredie a vykonáva miestnu štátnu správu na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia podľa osobitného predpisu.

Slovenská inšpekcia životného prostredia
IT špecialista
Bratislava
Pracovný pomer na neurčitý čas
Neuvedená mzda
Aktualizované 15. 5. 2024
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Hlavný štátny radca - mzdár
Bratislava
Pracovný pomer na neurčitý čas
Neuvedená mzda
Aktualizované 12. 4. 2024