Hľadám prácu
Čas čítania 02:17
Hľadám prácu
Kategória:
Hľadám prácu

Ako napísať kvalitný motivačný list

Pri podávaní žiadosti o zamestnanie požaduje väčšina personalistov, aby ste priložili motivačný list. Je to prvý kontakt s vaším potenciálnym zamestnávateľom a preto si na ňom dajte záležať.

Motivačný list prispôsobte vždy pre konkrétneho zamestnávateľa/spoločnosť, v ktorej sa uchádzate o prácu a na konkrétnu pozíciu.

Úlohou motivačného listu je priblížiť vás po osobnostnej a kompetenčnej stránke. V motivačnom liste vyzdvihnite to, prečo práve vy ste ideálnym kandidátom na voľné pracovné miesto, o ktoré sa uchádzate. Motivačný list by nemal byť príliš dlhý, nemal by presiahnuť jednu stranu. Píše sa stručne, jasne a zrozumiteľne. Jazyk by mal byť formálny a nie žoviálny. Text sa odporúča štruktúrovať do odsekov.

Motivačný list má obsahovať: hlavičku s menom, vaše kontaktné údaje – e-mail, adresu, telefónne číslo a tiež adresu príjemcu spoločnosti, ktorej píšete. Samotný text motivačného listu má tiež obsahovať zdroj, z ktorého ste sa dozvedeli o pracovnej ponuke (napríklad na webovom portáli worki.sk) a názov pracovnej ponuky, o ktorú sa uchádzate.

 • V prvom odseku zdôvodnite, prečo vás ponuka zaujala a prečo reagujete práve na túto pracovnú ponuku.
 • V druhom odseku napíšte vaše doterajšie pracovné skúsenosti s opisom činností, ktoré ste vykonávali.
 • V tretom odseku uveďte vaše vedomosti a zručnosti, ktoré sú relevantné pre pracovnú pozíciu. Odporúčame, aby ste sa zamerali na požiadavky zadefinované v inzeráte a reagovali na to, ako spĺňate požadované kritéria.
 • V závere listu vyjadrite záujem o osobný pohovor, poďakujte sa a zanechajte pozdrav.

Odporúčanie

 • Spomeňte výhody, ktoré môžete zamestnávateľovi ponúknuť a vaše silné stránky 😊.
 • Uveďte, v čom môžete byť prínosom pre spoločnosť, v ktorej sa uchádzate o prácu.
 • Motivačný list môže byť podpísaný elektronicky.
 • Dokumenty zasielajte v PDF formáte.
 • Vložte súhlas so spracovaním osobných údajov.

Časté chyby v motivačnom liste

 • Príliš dlhý text motivačného listu
 • Chýba motivácia žiadateľa
 • Často sa opakujúce údaje zo životopisu
 • Ohováranie predchádzajúceho zamestnávateľa
 • Uvedené dôvody odchodu z predchádzajúceho zamestnania
 • Gramatické chyby v liste a štylistické nedostatky
 • Požiadavky na potenciálneho zamestnávateľa (napríklad uvedená požiadavka na homeoffice)
 • Nerelevantné a nepravdivé informácie.

A ako motivačný list vyzerá v praxi? Pozrite sa sami:

MOTIVAČNÝ LIST NA STIAHNUTIE V PDF

MOTIVAČNÝ LIST NA STIAHNUTIE VO WORDE

Autor: Alena Minns, tím Worki Foto:  Shutterstock