Vzdelávanie
Čas čítania 02:14
Vzdelávanie
Kategória:
Vzdelávanie

Záujem o domáce vzdelávanie narastá, inšpekcia ale zistila nedostatky

Pravidlá pre individuálne vzdelávanie nastavené zo strany štátu nezaručujú kvalitné vzdelávanie pre všetkých žiakov. Ovplyvňujú ho aj rizikové okolnosti. Upozornila na to hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská po tematickej inšpekcii s tým, že záujem o domáce vzdelávanie narastá. TASR o tom informovala hovorkyňa Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI) Katarína Matejková.

Bratislava 15. januára (TASR) – Tematická inšpekcia bola v 14 základných školách s 1206 žiakmi (73 percent všetkých) na individuálnom vzdelávaní. “Závažným nedostatkom bolo, že niektorí skúšajúci nedisponovali odbornými vedomosťami, nie vždy kládli odborne formulované otázky, zodpovedajúce požiadavkám štátneho vzdelávacieho programu v danom ročníku. K prípadným chybným odpovediam žiakov sa nevedeli vyjadriť a ani ich korigovať,” uviedla Štofková Dianovská.

Podotkla, že evidujú stúpajúci záujem o individuálne vzdelávanie. “V porovnaní so školským rokom 2021/2022 sa počet individuálne vzdelávaných žiakov v kontrolovaných školách zvýšil o tretinu. V desiatich kontrolovaných základných školách tvorili individuálne vzdelávaní žiaci viac ako tretinu žiakov školy, pričom v dvoch z nich dokonca až okolo 90 percent žiakov,” ozrejmila.

ŠŠI identifikovala viaceré riziká. Napríklad, že žiadosti o individuálne vzdelávanie a rozhodnutia o plnení školskej dochádzky žiaka osobitným spôsobom neboli v súlade s právnymi predpismi. Zároveň riaditelia škôl podľa inšpekcie nevykonávali kontrolu odborno-pedagogického a materiálno-technického zabezpečenia výchovy a vzdelávania.

Ďalšie problémy inšpekcia zaznamenala v súvislosti s komisionálnymi skúškami, ktoré podľa nej v polovici škôl neboli realizované v súlade so zákonom. Podotkla, že testy neboli v súlade s obsahovým štandardom jednotlivých vyučovacích predmetov, nebola zabezpečená ich objektivita a chýbala požadovaná dokumentácia pri ústnej forme skúšok.

Zároveň priblížila, že projekty individuálne vzdelávaných žiakov svojím rozsahom, obsahom a úrovňou spracovania nezodpovedali vzdelávacím štandardom a kompetenciám žiakov. Tiež dištančná forma komisionálnych skúšok podľa ŠŠI ukázala nedostatky technického charakteru na oboch stranách. Ako napríklad nekvalitné internetové spojenie či problémy spojené s kvalitou zvuku. Problémy sa týkali aj priebehu skúšok.

Domškoláci sa vzdelávajú aj v rôznych skupinách, ktoré sa často nazývajú ´školami´. Množstvo sťažností, ktoré sú k nám doručené, svedčí o tom, že je to pre mnohých rodičov zavádzajúce,” upozornila Štofková Dianovská. Priblížila, že tieto “školy” nie sú zaradené v sieti škôl a školských zariadení SR a nepodliehajú monitorovaniu zo strany štátu. “Túto situáciu školský zákon vôbec neupravuje. Ak sa žiak nevzdeláva v mieste trvalého pobytu, nie je možné vykonať kontrolu,” dodala.

Zdroj: TASR  Foto:  Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."