Spravodajstvo
Lesezeit 02:52
Spravodajstvo
Kategorie:
Spravodajstvo

Ministerstvo práce spúšťa projekt vzdelávania a rekvalifikácie za 42 miliónov eur

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predstavilo nový projekt pomoci nezamestnaným zameraný na vzdelávacie a rekvalifikačné kurzy. Program Zručnosti pre trh práce za 42 miliónov eur financovaný z Európskeho sociálneho fondu by mal pomôcť približne 40.000 ľuďom, uviedol v utorok minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

Bratislava 19. marca (TASR) – “Princíp je veľmi jednoduchý. Uchádzači o zamestnanie alebo záujemcovia o zamestnanie prídu na úrad práce, vyberú si vzdelávací a rekvalifikačný kurz a úrady práce im v plnej výške tento kurz preplatia,” povedal Tomáš s tým, že táto možnosť bude aj pre zamestnancov, ktorí buď musia, alebo chcú zmeniť svoje doterajšie zamestnanie. Po absolvovaní kurzu musí účastník získať certifikát.        

Zásadnou zmenou oproti minulosti podľa Tomáša je, že podobné programy boli často zneužívané a školili množstvo ľudí pre rôzne profesie a odvetvia, ktoré neboli potrebné. Po novom bude potreby profesií v jednotlivých krajoch štvrťročne aktualizovať Aliancia sektorových rád.

Príspevok na vzdelávanie bude možné žiadať od 8. apríla na príslušnom úrade práce.

Rezort ráta aj s ďalšou pomocou pre nezamestnaných, ktorou je poskytnutie príspevku vo výške 95 centov na hodinu takéhoto kurzu, maximálne však do výšky 190 eur, na pokrytie osobných nákladov spojených s kurzom. Takýto príspevok je určený pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, ako sú napríklad občania do 26 alebo nad 50 rokov, dlhodobo nezamestnaní alebo občania s nižším ako stredným odborným vzdelaním. Kurzy budú môcť poskytnúť súkromné vzdelávacie agentúry, ale aj štátne inštitúcie, teda stredné a vysoké školy. Podmienkou je, aby takáto vzdelávacia organizácia bola na trhu práce minimálne jeden rok.         

MPSVR spresnilo, že o príspevok na vzdelávanie bude možné žiadať od 8. apríla na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý každú žiadosť individuálne posúdi. Jeden žiadateľ môže byť v rámci tohto projektu podporený maximálne dvakrát. V prípade, ak žiadateľ prejaví záujem o druhý príspevok, uprednostní sa vzdelávanie, ktoré nadväzuje na predošlý kurz. Druhé podporenie môže nasledovať až po ukončení záväzkov vyplývajúcich z prvej dohody uzatvorenej s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.       

Ak sa o príspevok uchádza občan, ktorý nie je evidovaný na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzač o zamestnanie, je potrebné, aby sa pred podaním žiadosti o príspevok zaregistroval ako záujemca o zamestnanie. To je možné urobiť na ktoromkoľvek úrade práce, sociálnych vecí a rodiny bez ohľadu na trvalý pobyt prostredníctvom formulára “Žiadosť záujemcu o zamestnanie o sprostredkovanie vhodného zamestnania”. Formulár je možné podať osobne, elektronicky na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk alebo poštou.        

Minister pripomenul, že okrem tohto programu pripravuje rezort špeciálny vzdelávací a rekvalifikačný program pre priemysel, rovnako približne za sumu 40 miliónov eur, ktorý súvisí s investíciou automobilky Volvo na východnom Slovensku. Tento vzdelávací a rekvalifikačný program má pripraviť pre priemysel 25.000 ľudí.O príspevok na vzdelávanie bude možné žiadať od 8.apríla na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý každú žiadosť individuálne posúdi.

Zdroj: TASR  Foto:  Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."