Mám prácu
Reading time 02:25
Mám prácu
Category:
Mám prácu

Čo urobiť preto, aby vaše pracovné stretnutia boli čo najúspešnejšie?

Pri výkone pracovnej činnosti, v rámci ktorej potrebujeme komunikovať s našim potenciálnym zákazníkom resp. klientom sa nezaobídeme bez spoločnej komunikácie. Pokým v minulosti, najmä v čase pred pandémiou, boli preferované osobné pracovné rokovania resp. stretnutia, dnes je bežnou praxou online rokovanie bez nutnosti osobne stretnúť druhú stranu. Aj napriek všetkým benefitom, ktoré prinášajú online nástroje na komunikáciu s klientom, budú osobné pracovné rokovania stále dôležitým pilierom pri vytváraní a budovaní pracovných a obchodných vzťahov.

Od priebehu osobného pracovného stretnutia závisí naša budúcnosť a náš úspech, preto si poďme zhrnúť pár dôležitých bodov, ktorým sa pred osobným pracovným rokovaním oplatí venovať pozornosť.

Výber prostredia: realizácia osobného pracovného stretnutia môže prebehnúť priamo v kancelári hostiteľa, prípadne sa stretnutie môže odohrať na neutrálnej pôde, napr. v kaviarni, reštaurácii a pod. Hostiteľ by na miesto stretnutia mal prísť s časovým predstihom, aby sa uistil, že je na pracovné stretnutie pripravený. Ak sme nášho klienta pozvali na pracovné stretnutie mimo kanceláriu, očakáva sa, že náklady na toto stretnutie (napr. spoločný obed) platí hostiteľ.

Organizácia pracovného stretnutia: pri pracovných stretnutiach s väčšou skupinou ľudí a kľúčovými pracovnými záležitosťami by sme mali informovať pozvaných minimálne týždeň vopred. Na individuálne stretnutia sa zvolávajú aj zo dňa na deň, pričom stále platí, že na závažné stretnutia je potrebný dostatočný čas na prípravu, aj keď ten sa v praxi neustále skracuje.

Príprava na pracovné stretnutie: kľúčová úloha spojená s prípravou na pracovné stretnutie je zistiť si všetky dôležité informácie o človeku, s ktorým budeme rokovať. Rovnako to platí aj o spoločnosti resp. firme, ktorú potenciálne zastupuje. Výhodou hostiteľa pri úvode pracovného stretnutia je v úvode prekvapiť klienta zaujímavými informáciami o ňom prípadne o spoločnosti, ktorú zastupuje, čím poukážeme na to, že sme stretnutiu venovali náležitú prípravu.

Oblečenie na pracovné stretnutie závisí od typu práce, pozície a formality podujatia. Prispôsobujeme ho takisto vopred získaným informáciám o našom klientovi. Dress code na večerné pracovné stretnutia, ako napríklad business dinner, je menej formálny, pričom platí pravidlo, že čím neskoršie sa podáva jedlo, tým je stretnutie významnejšie.

Výmena vizitiek by mala byť recipročná, pričom hosť ponúka vizitku ako prvý. Voľba miesta na pracovné stretnutie v reštaurácii závisí od podstaty stretnutia, pričom neutrálny priestor môže odstrániť súkromie.

Cieľom osobných rokovaní je získať možnosť presvedčiť a uplatniť osobné čaro. O výsledku rokovaní nie vždy rozhodujú strohé fakty, ale sympatie k osobám, ktoré reprezentujú danú spoločnosť. Z tohto dôvodu by sme nemali chápať pracovné stretnutie iba ako čas na výklad o pracovných záležitostiach, ale aj ako stretnutie dvoch ľudí, ktorí k sebe môžu nájsť cestu.

Pripravil Michal Hrnčiar  Foto:  Shutterstock